Vabatahtlikud päästjad saavad keemiapääste- ja kiirgusvarustust

Vabatahtlikud päästjad saavad gaasilises või radioaktiivses keskkonnas ohtude tuvastamiseks gaasianalüsaatorid ja kiirguspiiparid.

„Kriisideks valmistumise osana ning Ukraina territooriumil kestvast sõjast saadud kogemuste najal oleme tegelenud ka päästevõrgustiku keemiavõimekuse arendamisega. Ukraina kogemus kinnitab, et seadmed, millega saab kindlaks teha ohtlike ainete või radioaktiivsuse olemasolu piirkonnas, on päästjate ohutuse tagamiseks hädavajalikud,“ selgitas päästeameti päästetööde osakonna valmisoleku talituse ekspert Ksenia Vihrina.

Gaasianalüsaator suudab tuvastada plahvatusohtlikku keskkonda, mis võib tekkida põlevgaaside leketest või põlevvedeliku aurudest. Samuti tuvastab seade hapnikusisaldust, vingugaasi ja vesiniksulfiidi sisaldust. Gaasianalüsaatori saavad endale kõik vabatahtlikud komandod.

Kiirguse tuvastamiseks mõeldud kiirguspiipari saavad endale 27 vabatahtlikku komandot, vastavalt piirkonna eripärale ja komando aktiivsusele.

Päästjad saavad seadmed kätte sel aastal ning neile korraldatakse ka koolitused seadmete kasutamiseks. Need on mõeldud kasutamiseks eelkõige kriisiolukordades, aga saab kasutada nii p äästesündmustel kui ka näiteks kodukülastustel vingugaasi olemasolu tuvastamiseks. Sarnased gaasianalüsaatorid ja kiirguspiiparid on kasutusel ka kutselistel päästjatel.

Juba varem on keemiapäästevõimekuse arenduse käigus vabatahtlikele jagatud pritsmekaitseülikonnad ning filtritega maskid.

Ühtses päästevõrgustikus on lisaks kutselistele päästjatele üle 2600 vabatahtliku päästja 118 vabatahtlikus komandos. Vabatahtlike valmisolek ning ettevalmistus võimaldab neid kaasata üha keerukamate sündmuste lahendamisse. Vabatahtlikud on üha enam valmis panustama ka elanikkonnakaitse tegevustesse.