Riik lõi Tartusse näidisvarjumiskoha

Tartus loodi kortermaja keldrikorrusele Päästeameti, Kaitseliidu ja Tartu linnavalitsuse koostöös näidisvarjumiskoht, mille toel saavad korteriühistud, omavalitsused ja teised huvilised ülevaate, kuidas hoonete keldritesse käepäraste vahenditega varjumiskohti luua. Inimese esmaseks varjumiskohaks peab olema hoone, kus ohu hetkel viibitakse.

Elanikkonnakaitse vundament on inimeste suutlikkus kriisi ajal ennast kuni abi saabumiseni ise kaitsta ja vajadusel üksteist aidata. Selle oluline osa on oskused ja teadmised, kuidas ning millal varjuda. Nisu tänaval asuva Tartu linnale kuuluva kortermaja keldriruumi tegid Kaitseliidu pioneerid kättesaadavate materjalidega näidisvarjumiskoha, mis näitab ühte võimalust, kuidas korterelamu keldrisse varjumiskohta luua.

Varjumiskoht võiks olla multifunktsionaalne ruum, mida tavaajal saab kasutada näiteks asjade hoiustamiseks. Ohuolukorras peab saama seda ruumi kiiresti ehk kuni kolme päevaga kohandada varjumiskohaks. Näidisvarjumiskoha loomise aluseks olid TalTech analüüs ning selle põhjal loodud Päästeameti juhendmaterjal. Samuti Ukraina kogemus ja Kaitseliidu praktikad.

Siseminister Lauri Läänemets kiitis algatust ja rõhutas, et sõjalise vastupanuvõime tagab hästi hoitud tagala. „Ukraina kogemus näitab, et õhurünnaku korral on kriitiliselt oluline kildude ja lenduva materjali eest kiiresti varju jõuda. Kaitseliitlaste eestvedamisel sisustatud varjumiskoht on hea näide sellest, et igaüks võib juba täna võtta ette Päästeameti juhendmaterjalid ja vaadata, kas tema kodumajas on olemas sobiv ruum, kuhu varjuda või mille saaks varjumiskohaks kohandada. Paraku peame varjumise korraldamisel tegema tasa 30 aastat tegemata tööd. Seadusega pannakse varjendi rajamise kohustus uutele hoonetele, kuid on väga oluline, et varjumisvõimalused oleks tagatud ka olemasolevates hoonetes,” ütles minister.

Päästeameti peadirektori Margo Klaose sõnul on korteriühistute, sealsete elanike ja majaomanike pealehakkamine varjumiskohtade tagamisel põhjapaneva tähtsusega. „Meie ootus on, et iga korteriühistu mõtleks läbi, kuidas oleks võimalik kriisi korral tagada oma elanike ohutus. Ideaalis peaks iga keldriga elumaja olema võimeline mõne päevaga endale looma ka varjumiskoha, kuid selleks tuleb juba praegu mõned sammud ette mõelda. Päästeamet tagab inimestele juhendid ja nõu, kuidas saaks käepäraste vahenditega tagada enda hoones elanike turvalisus,“ märkis Klaos.

Kaitseliidu Tartu malev toetas Päästeametit maleva pioneerirühmast koosneva ehitusüksuse, nende tehnilise oskusteabega ja ka ehitusmaterjalidega. Tehtud töid jäädvustati ja Sisekaitseakadeemia koostab sellest hiljem õppevideo. Eesmärk on kõigile sobivate hoonete omanikele tutvustada, mida varjumiskoha loomiseks varuda ja kuidas tavaliste töövahendite ning materjalidega kortermaja keldrikorrusele varjumiskohta luua ning seda ka kolme päevaga kasutusele võtta.

„Tegemist on eeskujuliku ettevõtmisega,” ütles Kaitseväe juhataja Martin Herem. „See kindlustatud keldriruum peaks inimestele andma teadmisi, kuidas valmistada ennast ette suurenenud ohu tingimustes ning kuidas luua oma eluasemesse varjumiskoht.” Herem rõhutas, et varjumiskoha loomise eesmärk ei ole tekitada hirmu ja ärevust, vaid vastupidi – suurendada inimeste enesekindlust, sest varjumiskoha loomisega on võimalik kiiresti ja üsna lihtsate vahenditega ise hakkama saada.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on väga oluline, et selline näidisvarjumiskoht on nüüd Tartu linnas olemas. "Korteriühistud ja elanikud saavad tulla ise vaatama, kuidas üsna lihtsate vahenditega saab varjumiskoha ette valmistada. Soovitan ühistutel tulla sellega tutvuma ning selle eeskujul ka oma maja keldrid üle vaadata," lisas linnapea

Tartu omandis olevat Nisu tänava varjumiskohta on võimalik külastada kokkuleppel Päästeametiga. Selleks tuleb huvilistel ühendust võtta Lõuna päästekeskuse varjumiskohtade nõunikuga e-postil ....

Päästeamet on elanikkonnakaitse juhtasutus, kes vastutab varjumise, ulatusliku evakuatsiooni, ohuteavituse ja inimeste kriisivalmiduse parandamise eest.

Pildigalerii ürituselt: https://flic.kr/s/aHBqjButPh