Pea kahel kolmandikul kontrollitud majutusasutustel esines puuduseid

Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektorid kontrollisid möödunud nädalal Tallinna ja Harjumaa majutusasutustes tuleohutust. Tähelepanu pöörati eeskätt väljapääsuteede läbitavusele ning tuleohutuspaigaldiste toimepidevusele. 84-st majutusteenuse pakkujast oli puhas leht vaid kolmekümne kahel.

Inspektorid kontrollisid 27. – 31. maini Tallinna ja Harjumaa majutusteenuse pakkujaid eesmärgiga kontrollida tuleohutust enne suvepuhkuste perioodi algust. Kokku kontrolliti 84 objekti, millest puudusteta oli vaid 32. Kokku tuvastasid inspektorid 136 puudust 52-l objektil.

Puudused esinesid eeskätt väljapääsu- ja evakuatsiooniteede läbitavusega. Trepikojad, mis peavad olema kõrvalistest asjadest tühjad, kippusid siiski olema täis kuhjatud kiiret väljumist takistavat kraami. Tuleohutuspaigaldistest tuvastati rohkem puudusi tulekahju avastamise ja sellest teavitamise süsteemis (ATS) ning evakuatsioonivalgustusega. Enamik tuvastatud puuduseid olid siiski sellised, mille likvideerimine ei nõua valdajalt suuri investeeringuid või ümber ehitamist.

Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo tuleohutuskontrolli nõunik Ants Aguraiuja on lõppenud reidi tulemuste osas murelik. „Iga täitmata tuleohutusnõue võib tulekahju korral osutuda takistuseks, kus inimesed saavad vigastada või halvimal juhul isegi hukkuvad. Leidus selliseid majutuskohti, kus olid mitmed nõuded täitmata ning tuli teavitada lisaks kohalikku omavalitsust. Siiski oli hea meel näha, et leidub ka väga korrektselt nõudeid täitvaid majutusasutusi“.

Päästeamet paneb ettevõtjatele südamele, et hotellide, külalistemajade ja teiste majutajate ülesanne on tagada tuleohutus aastaringselt. Ainult täidetud nõuded aitavad säästa elusid ja vara. Majutusasutuste tuleohutust käsitlev materjal on leitav SIIT.

Kontrollkäikude tulemusena alustati kokku 11 väärteomenetlust ja 10 haldusmenetlust. Haldusmenetlustega kaasneb Päästeameti ettekirjutus, milles välja toodud puudused tuleb kindlaks kuupäevaks korda teha.