Päästeamet tellib lastele suunatud ohuteadlikkuse uuringu

Turu-uuringute AS viib käesoleva aasta mais ja juunis läbi 6-14-aastaste ohuteadlikkuse uuringu, mille fookuses on kolm teemat: tuleoht kodus, suvised veeohud ja talvised veeohud.

Uuringu eesmärk on hinnata, milline on laste ohuteadlikkus, kui tõhus on olnud lastele suunatud tule- ja veeohutusealane ennetustöö. Uuringu tulemusel täiendab Päästeamet koolituskavasid ning ennetussõnumeid.

Hetkel on käimas uuringu aktiivne faas. Uuringu valimisse sattunud vanematega võib küsitlustöö perioodi jooksul võtta ühendust Turu-uuringute AS-i küsitleja, et leppida kokku kohtumine lapsega intervjuu läbiviimiseks. Küsitluses osalemine on vabatahtlik.

Küsitletakse kokku 450 last. Intervjuu käigus näidatakse lapsele pilte tule ja veega seotud ohuolukordadest, et hinnata, kas laps pildil kujutatud ohuolukorrad ära tunneb. Uuringu valim moodustati juhuvalikuga rahvastikuregistrist 6-14-aastaste laste vanemate andmetest ning läbiviimine on kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee ja Andmekaitse Inspektsiooniga.

Küsitlustöö teostamise aeg on 27. mai 2024 – 16. juuni 2024, kuid võib juhtuda, et mõnes piirkonnas viiakse viimaseid intervjuusid läbi 23. juunini.

Lastevanemate kontaktandmeid kasutatakse vaid selle uuringu läbiviimiseks ning ei edastata kolmandatele osapooltele. Peale uuringu lõppu kõigi uuringus osalenute kontaktandmed kustutatakse ja küsitlusandmed anonümiseeritakse.

Sarnased laste ohuteadlikkuse uuringud on toimunud ka aastatel 2016, 2018, 2020 ja 2022.

Juhul kui inimestel tekib kahtlus, kas tegemist on Päästeameti poolt tellitud uuringuga, tasub küsitlejalt küsida töötõendit ning vajadusel helistada Turu-uuringute AS küsitlusjuhtidele.

Küsimuste ning lisainfo saamiseks on võimalik pöörduda Turu-uuringute AS küsitlusjuhtide poole:

Kaja Södor (tel. 585 29 703, e-mail: ...)
Angelina Oblikas (tel. 585 29 702, e-mail: ...)