Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 29.-30. mai 2024

Põhja päästekeskus


Tallinn

29.05 kell 17.11 teavitati häirekeskust ummistunud truubist Pirital Kloostrimetsa teel, mis suure vihmaga oli teele tekitanud veeuputuse. Pirita päästjad sõitsid kohale ning likvideerisid ummistuse, pärast mida sai vesi ära voolata.

Harjumaa

29.05 kell 13.10 teavitati häirekeskust, et Telliskivi tänaval Anija vallas Aegviidu alevis põleb puidutööstus lahtise leegiga. Hoone ligidal asusid elumajad ning kütusetankla. Päästjatel õnnestus tule levik peatada, kuid tööstushoone ise hävis tulekahjus täielikult. Veidi pärast kella üht sai häirekeskus teate, et Telliskivi tänaval Anija vallas Aegviidu alevis põleb puidutööstus lahtise leegiga. Teataja sõnul olid ettevõtte töötajad majast välja saanud. Esimesena kohale jõudnud Aegviidu vabatahtlikud päästjad nägid, et leegid olid juba katusest väljas. Hoonet ennast polnud enam võimalik päästa, mistõttu alustati viivitamatult kõrval olevate elumajade ning tankla kaitsmisega. Sündmuse alguses eemaldasid elektrikud lähedal asuvast keskpingeliinist voolu, mistõttu jäi umbes 50 majapidamist kustutustööde ajaks elektrita. Samuti sulges politsei sündmuskohal tööde ajaks liikluse. Lisaks moodustati töölõik teisel pool Piibe maanteed, et kaitsta seal asuvaid ettevõtteid, kus ladustati suures koguses puitmaterjali. Tulekahjust lendles tuulega sädemeid ka sinnapoole, kuid õnneks suudeti tulekahju levik ära hoida nii elumajadele, tanklale kui ka naaberettevõtetele. Tulekahju lokaliseeriti 29.05 kell 20.50. Täna hommikul jätkuvad järelkustutus- ning lammutustööd rasketehnikaga. Liiklus Piibe maanteel on avatud ning elektrivarustus on taastatud. Kiirabi turgutas kohapeal kaht üle kuumenenud päästjat, kes mõlemad said tööd jätkata. Samuti vaadati kohapeal üle üks ettevõtte töötaja. Kustutustöid on teinud kümne erineva kutselise ning seitsme vabatahtliku päästekomando meeskonnad põhja ja lääne regioonist. Tulekahju tekkepõhjuse selgitab välja edasine menetlus.

30.05 kell 01.18 laekus päästjatele teade Kose vallast Kuivajõe külast Tallinn-Tartu teelt, kust keset maanteed lebas metslooma korjus. Kose päästjad eemaldasid surnud mägra teelt ning puhastasid tee liiklusele.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

29. mail kell 13.18 said päästjad väljakutse Sillamäe linna L. Tolstoi tänavale, kus prügiladestuskohas põles ligi 100 ruutmeetri suurune ja 3 meetri kõrgune oksahunnik. Päästjad kustutasid põlengu kella 16.13ks. Kell 18.43 käisid päästjad kohapeal uuesti suitsema läinud hunnikut kustutamas.

29. mail kell 13.15 sõitsid päästjad Toila valda Saka külla mõisa juurde kontrollima pankrannikul varisenud ala. Kohapeal ümbritseti suur avaus ohutuslindiga ning teavitati omavalitsust.

29. mail kell 12.21 tuli päästjatele väljakutse Kohtla-Järve linna Ahtme linnaossa Altserva tänavale, kus tunti suitsu lõhna ja naabrite juures kuuldi töötavat suitsuandurit. Naabrite koputuse peale korterielanik ärkas ja väljus suitsusest korterist. Päästjad kontrollisid korteri üle ja selgus, et korteris oli toit pliidile jäänud ja kõrbema läinud, elanik ise oli magama jäänud. Päästjad lülitasid pliidi välja ja võtsid kõrbenud toidu pliidilt ning tuulutasid korteri.

29. mail kell 12.19 andis naine häirekeskusesse teada, et oli sõitnud linna, kuid jätnud kodus Alutaguse vallas Kurtna külas toidu gaasipliidile keema. Naine sõitis taksoga koju, kus töötas suitsuandur ja tuba oli suitsu täis. Gaasikraani keeras naine kinni ja väljus siis toast. Päästjad kontrollisid maja üle, ohtu enam ei olnud. Päästjad viisid kohapeal läbi kodunõustamise.

Lääne-Virumaa

29. mail kell 21.49 anti teada elektriliinide all tossavast maapinnast Vinni vallas Tammiku külas. Roela vabatahtlike päästjate kohale jõudmise ajaks oli põleng kustunud. Kohapeal selgus, et äike oli löönud elektriliini ja sellest tekkis maapinnale põleng. Lisaks oli talus elekter ära läinud ning kohale kutsuti elektrikud.

29. mail kell 13.19 teatati tumedast suitsust Haljala vallas Idavere külas. Kohale jõudnud päästjad leidsid eest lõkke, mida meesterahvas juba aiavoolikuveega kustutas. Kuna lõkkes põletati lisaks okstele ka prügi, siis selgitasid päästjad, et lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit. 

Lõuna päästekeskus

Jõgevamaa

30. mail kell 03.30 teatati häirekeskusele tulekahjust Põltsamaa vallas Lahavere külas. Kohale jõudnud päästjad leidsid eest põleva majaosa, mis oli suure laudakompleksiga kokku ehitatud. Hoone katus hävis tules. Laudas oli tulekahju hetkel 500 noorlooma, kelleni tuli õnneks ei jõudnud. Hetkel teadmata põhjusel süttinud põleng kustutati kell 12.50.

Tartumaa

30. mail kell 01.52 teatati häirekeskusesse tulekahjust Tartu linnas Jalaka tänaval, kus oli põlema süttinud garaaž. Tulekahju kustutati kell 02.47, garaaž hävis tules täielikult. Tulekahju tekkepõhjust teada ei ole.

Viljandimaa

29. mail kell 19.11 ajal lõi Viljandi vallas Kolga-Jaani alevikus välk puu sisse. Seest tühi puu süttis löögi tõttu põlema. Päästjad kustutasid põlengu kell 19.29. Eile sai välgutabamuse teinegi puu. Vana-Võidus süttis piksenoolest põlema suur kuusk, mille põleng ohustas lähedal asuvat metsa. Päästjad kustutasid põlengu kell 19.56.

Võrumaa

29. mail kell 10.42 vajati päästjaid Kirumpää küla sillal toimunud liiklusõnnetusele, kus oli toimunud kahe sõiduauto kokkupõrge, mille tõttu üks veeres teepervelt alla jõkke. Mõlemas autos oli kaks inimest, kellest keegi kannatada ei saanud. Päästjad vintsisid jõkke sõitnud auto välja ning liiklus teel taastati. Vigastada said teepiirded ning – peenrad.

29. mail kell 12.18 teavitati päästjaid, et Rõuge vallas Saru külas põleb umbes 1000 ruutmeetrisel alal turbapinnas. Leeke ei olnud näha, kuid suitsukoldeid oli erinevates kohtades sügavasse pinnasesse vajunud. Tulekahju likvideeriti kell 17.59. Tulekahju tekkepõhjust teada ei ole.

Lääne päästekeskus

Hiiumaa

29. mail kell 19.44 teavitati häirekeskust, et Männamaa külas on kortermaja trepikoda suitsu täis. Üks elanik üritas kütta pliiti, mis aga hakkas sisse ajama. Elanik ise istus tagatoas ning vingust kannatada õnneks ei saanud. Päästjad ventileerisid ruumid.

Järvamaa

29. mail kell 18.14 ajal lõi äike Paide linnas Joodi haljasalal asuvasse alajaama ning süütas põlema paar ruutmeetrit pinnast. Päästjad piirasid tule levikut kuni elektrike saabumiseni, mil kõrgepingeliinist vool välja lülitati.

Pärnumaa

29. mail kell 11.33 süttis Tori vallas Nurme külas lausleegiga põlema veoauto haagis, mille koormaks oli kokku pressitud vanapaber. Veoautojuht parkis sõiduki parkimisalale ning eemaldas haagise kiiresti auto tagant ja asus ise haagisepõlengut kustutama. Päästjad likvideerisid põlengu kell 14.16.

29. mail kell 16.18 märkasid kohalikud elanikud, et Saarde vallas Leipste külas tuleb raba servast suitsu. Kilingi-Nõmme päästjad vaatlesid ümbruskonda drooniga ning tuvastasid umbes poole hektari suuruse põlengu. Eelmisel päeval puu sisse löönud äike oli süüdanud ümbritseva turbapinnase. Põlengukohale voolikutega ligi pääsemine oli raskendatud, seetõttu läksid päästjad kohale esilagu jala, hiljem saadi ka maastikusõidukitega lähemale. Päästjate jaoks lõppes sündmus kell 21.40, hommikul minnakse põlengukohta uuesti kontrollima, kuna turbapinnase tõttu võib tuli veel pikalt selles hõõguda.

29. mail kell 17.30 said päästjad teate, et Põhja-Pärnumaa vallas Sohlu külas on äike löönud puusse ning selle põlema süüdanud. Päästjad langetasid põlema süttinud puu, et tuul sellest tekkinud sädemeid kaugemale ei viiks ja ümbrust põlema ei süütaks. Päästjate jaoks lõppes 19.53.

29. mail kell 18.26 ajal teatati häirekeskusele Lääneranna vallas Kirbla külas põlema süttinud traktorist. Hoonetest eemal, põllul olnud traktor, oli teadmata põhjusel põlema süttinud. Päästjad likvideerisid põlengu kell 19.53. Inimesed õnnetuses vigastada ei saanud.

29. mail kell 20.58 teatati päästjatele, et Pärnus Riia maantee kalmistu värava juures oli põlema süüdatud lehehunnik. Kuna tuul oli tugev ja lehehunnik suur, siis oli oht tule levimisele. Päästjad kustutasid lehehunniku põlengu kell 21.16.

Saaremaa

29. mail kell 14.27 said päästjad teate, et Kihelkonna alevikus Ravi tänaval on maja lähedusse tehtud suur lõke, millest tulev suits häiris möödujaid. Päästjate saabumise ajaks oli lõke põhiosas kustunud, kuid lõkkease kasteti ohutuse tagamiseks veel veega üle. Lisaks tehti lõkkemeistrile selgitustööd niisuguse lõkke tegemise ohtlikkuses.

29. mail kell 17.34 teavitati häirekeskusele, et Vilsandil tehakse lõket, mis kujutab ohtu ümbritsevale männimetsale. Vilsandi vabatahtlikud päästjad palusid inimesel ohutuse tagamiseks lõkke ära kustutada. Inimene kustutas ise lõkke.