Ida- ja Lääne-Virumaal lõpetatakse tuleohtliku aja piirangud

Päästeamet tühistab tänasest, 4. juunist Ida- ja Lääne-Virumaal kehtinud tulekahjude vältimiseks seatud piirangud.

24. mail keelati kahes maakonnas looduses suitsetamine ning mootorsõidukiga turbapinnasega alal sõitmine. Lubatud olid mootorsõiduki kasutamine metsas ja turbaalal ainult majandus- ja kutsetegevuses.

Päästeamet võttis piirangute lõpetamise otsuse aluseks ilmastikuprognoosi, keskkonnaagentuuri tuleohukaardi, tuleohu taseme ja piirkondliku metsa- ja maastikutulekahjude esinemissageduse. „Tuleohtliku aja lõpetamine Kirde-Eestis ei tähenda, et looduses ei peaks olema jätkuvalt ettevaatlik. Narva piirkonnas on veel alasid, kus tuleoht looduses on jätkuvalt suur,“ selgitas Ida päästekeskuse juht Janar Kärner.

Tuleohtlikul ajal oli päästjatel Ida-Virumaal 11 väljakutset maastiku- või metsapõlengule. Suurimad põlengud olid 31. mail Narva-Jõesuu linna Perjatsi külas, kus päeva lõpuks suudeti kustutada kokku 1,6 hektaril põlenud maastik ning 26. mail käidi kustutamas ligi poolel hektaril turbasel pinnasel elektriliinide all olnud metsapõlengut Narva-Jõesuu linna Sõtke külas. Lääne-Virumaal oli samal ajal 2 maastiku- ja metsapõlengu väljakutset. Neist ühel juhul 25. mail kustutasid päästjad ligi 40 ruutmeetril metsaaluse põlengu Viru-Nigula vallas Aseri alevikus aiandusühistus.