Lõuna-Eestis on tänavu saanud elanikkonnakaitseõpet juba üle 2000 noore

Sellel aastal on Päästeamet Lõuna-Eestis riigikaitseõpetuse tundides koolitanud elanikkonnakaitse alal 1008 gümnasisti ja kutsekooli õppurit. Riigikaitselaagrites on koos kaitseliidu ja vabatahtlikega koolitust antud kokku 1100 noorele. Juuni alguses koolitati elanikkonnakaitse alal 600 Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijat.


Tänapäevases heitlikus maailmas on vaja kriisis hakkamasaamist ja ellujäämisoskusi õpetada lastele ja noortele juba varakult. „Noorte jaoks on kriisikoolitused igati sobilikud, sest nad on astumas iseseisvasse ellu ja peavad ka kriisidega iseseisvalt toime tulema,“ ütles Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu. „Päästeametil on hea koostöö riigikaitseõpetajate, kaitseväe ja naiskodukaitsega, kellega oleme leidnud suurepärased koostöövormid noorte kriisiteadlikkuse ja praktiliste toimetulekuoskuste parandamiseks.“

Uustalu sõnul püütakse noorte harimiseks kasutada kaasahaaravaid ja eakohaseid meetodeid. Gümnaasiumites ja kutseõppeasutustes käivad päästeametnikud riigikaitseõpetuse tundides noortele kriisivalmidusest rääkimas. Hiljem kinnistatakse koolis räägitut riigikaitselaagri välitingimustes, kus korraldatakse elanikkonnakaitse teemalisi praktilisi harjutusi ja töötubasid.

Kaitseväe ajateenijatele korraldatakse õppepäevi nende asukohas. „Nii gümnasistid kui ka ajateenijad on üllatanud oma leidlikkuse, olemasolevate tõhusate kriisiteadmiste ja toimetulekuoskustega,“ kiitis Arvi Uustalu. „Noored said ülesannetega sageli iseseisvalt hakkama ning piisas meie elanikkonnakaitse instruktorite väikestest juhistest, et õigel rajal püsida.“

„Lõuna-Eesti koolidele riigikaitseõpetuse välilaagrites praktilistel harjutustel ja töötubades antud praktilised oskused ja teadmised tulevad kasuks lisaks kriisisajale ka igapäeva elus,“ ütles Lõuna maakaitseringkonna Tartu maleva staabiveebel Andrus Gross. „Osalejate tagasiside on olnud positiivne ja loodan, et Kaitseliidu ja Päästeameti hea koostöö riigikaitseõpetuse välilaagrites elanikkonnakaitse õppe läbiviimisel jätkub ning muutub iga aastaga paremaks.“

„Sel aastal alustasime koostööd Päästeametiga, kus päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo spetsialist kõneles reservteenistuseks ettevalmistava loengusarja ühe osana ajateenijatele elanikkonnakaitsest,“ rääkis Kuperjanovi jalaväepataljoni veebel Taavi Muru. „Õppe eesmärk oli anda olulisemad teadmised ja oskused elanikkonnakaitse teemadest kodaniku vaates, mis omakorda on üks osa laiapindsest riigikaitsest. Koostöö sujus väga hästi ja kindlasti jätkame projektiga tulevikus.“

Teoreetiline koolitus sisaldab Eesti elanikkonnakaitse süsteemi, isikliku kriisivalmiduse, kodusete varude ja vahendite tutvustust. Samuti käsitletakse toimetulekut elutähtsate teenuste katkestustel, ohuteavitust, varjumist, kriisikommunikatsiooni ja ulatuslikku evakuatsiooni. Praktikas harjutatakse hakkamasaamist elutähtsate teenuste katkestustel, õpitakse leidma ohuinfot ja koostama ka evakuatsioonikotti. ja Ole Valmis! äppi kasutama.

Päästeamet tänab noorte koolitamiseks õla alla pannud tublisid koostööpartnereid Kuperjanovi jalaväepataljonist, kaitseliidust, naiskodukaitsest, Võrumaa Luutsniku ennetuskeskusest ja Saverna vabatahtlikust päästekomandost. Põhjustagu kriise loodusõnnetused, elutähtsate teenuste katkestused või sõjaolukord, on oluline kasvatada noorte usku riigi, kogukondade ja nende endi kriisiolukordades hakkama saamisesse, sest hirm ja abitustunne on kriiside lahendamise suurimad vaenlased.