78 omavalitsust läbis kriisikommunikatsiooni baaskursuse

Poole aasta jooksul osales Päästeameti korraldatud kriisikommunikatsiooni koolitustel 413 kohaliku omavalitsuse töötajat ja võtmeisikut kokku 78 omavalitsusest. Kohalikele omavalitsustele suunatud koolitustega aitas Päästeamet toetada üht nende olulisemat rolli kriiside ajal – anda elanikele õigeaegselt elu ja tervise kaitsmiseks vajalikke juhiseid.

Päästeameti peadirektor Margo Klaose sõnul on kohalikud omavalitsused Päästeameti üks peamiseid koostööpartnereid kriiside lahendamisel. „Just omavalitsus on elanikele kõige lähemal ning seda ka info jagamise mõistes. Õigel hetkel õiges kohas avaldatud teave võib päästa inimeste elu, tervise ja vara ning hoida keskkonda,“ ütles Klaos.

„Omavalitsuste roll muutub eriti oluliseks suure mõjuga ulatuslikes kriisides, seega sõltub nende ettevalmistustest ning kriisi ajal toimimise pädevustest lõpuks riigi hakkamasaamine tervikuna. Ka kõige keerulisema kriisi korral, sealhulgas side- ja elektrikatkestuste juures, on vaja anda elanikele info käitumisjuhiste ning põhiteenuste kohta,“ lisas Klaos.

Hädaolukorra seadus kohustab Päästeametit arendama omavalitsuste ja sealsete kogukondade kriisivalmidust. „Päästeameti ülesanne on toetada omavalitsusi, et tagada olulise info levimine kriisiohu korral ja kriisi ajal. Kriisis on oluline kuulata riiki ja omavalitsustega koostöös saame infot viia inimestele lähemale ja kiiremini,“ lisas Päästeameti riskikommunikatsiooni ekspert Katariina Vaabel.

„Omavalitsuste tase ja pädevus on väga erinev,” selgitas Vaabel. „Riski- ja kriisikommunikatsiooni olulisust on vaja mõista eriti just omavalitsuste juhtidel, kriisikomisjoni juhtidel ja elutähtsa teenuse osutajatel, kes olid selle koolitustsükli oluline sihtrühm. Osad omavalitsused hindavad oma kriisis hakkama saamise võimekust heaks, kuid enamik hindab oma võimekust paraku vaid keskpäraseks või madalaks ennekõike aja ja vajalike oskuste puuduse tõttu.“

Kriisikommunikatsiooni baaskursuse koolitused viis 2023. aasta oktoobrist kuni 2024. aasta maini läbi Päästeameti hankepartner kriisikommunikatsiooni ekspert Ilona Leib ettevõttest PR Partner OÜ.