Projektikonkurss 2024

Päästeameti 2024. aasta projektikonkursi eesmärk on ennetada veeõnnetusi. Kõik registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taotluse esitada alates 13. maist. 

Päästeameti andmetel hukkus 2023. aastal veeõnnetustes 38 inimest. Veeõnnetused juhtuvad erinevate eksimuste ja halbade asjaolude kokkusattumisel. Suurem osa uppumisi leiab aset vette kukkumise või kaldalt libastumise tõttu. Sagedasti on hukkunuks eakad või väikelapsed. Toetuse eesmärk on muuta kodulähedane veekogu ohutuks ja suurendada vabaühenduste abil elanikkonna ohuteadlikkust ning kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist. Igaüks saab anda oma panuse turvalise elukeskkonna loomisel – märgates, hoolides ja aidates.

Tänavu toetame projekte, mille tegevusteks on:

  • uuenduslik tegevus ja erilahendus, mis vähendab ning hoiab ära veeõnnetuse läbi füüsilise keskkonna muutmise;
  • veekogu kalda puhastamine ja kõva pinnasega täitmine;
  • veekogust mööda viiva jalgtee korrastamine ja ohtlikku kohta piirde paigaldamine;
  • ohtliku purde, lagunenud paadisilla, jalakäijate silla ja vette mineku silla parandamine või asendamine;
  • veekogu äärde avalikuks kasutamiseks päästevahendite kapi või veeohutuspüstaku paigaldamine;
  • ujumiskoha põhja ohtlikust prügist puhastamine;
  • avaliku ranna korrastamine.

Toetust saab küsida nii avalike kui mitteavalike veekogude ohutuse parandamiseks. 

Konkursi eelarve on 41 000 eurot. Päästeameti toetus ühele taotlejale on minimaalselt 1000 eurot ja maksimaalselt 5500 eurot. Taotlusi saab esitada 13. juunini 2024. Projekti tegevused tuleb ellu viia vahemikus 15. juuni kuni 30. september 2024. Taotlused tuleb saata e-postiga aadressile ....

Dokumendid:

Lisainfo: Mikko Virkala, ennetustöö osakonna ekspert ja projektikonkursi üldkoordinaator, 5300 1461, ...