Päästeamet organisatsioonina

Päästeametis töötab üle 2000 inimese selle nimel, et luua Eesti elanikele ohutu ja turvaline elukeskkond. Lisaks abistab meid enam kui 2400 vabatahtlikku päästjat, kes pakuvad oma perele, naabrile ja kogukonnale turvatunnet, jagavad vajadusel kiiret abi ja käitumisjuhiseid õnnetuse korral.

Päästevõrgustiku moodustavad 71 riiklikku komandot, 4 pommigruppi, 119 vabatahtlikku komandot ja 2 reservpäästerühma. Ööpäev läbi on päästetöödeks valmis umbes 300 kutselist ja umbes 250 vabatahtlikku päästjat. Nende jõududega jõuame 15 minutiga appi 94%-le elanikkonnast.

Päästeametis on 5 valdkonda – ennetustöö, ohutusjärelevalve, päästetöö, demineerimine ja kriisideks valmistumine.


Päästevõrgustiku strateegia aastani 2025 on kogu päästevõrgustiku strateegia, mille eesmärk on luua Eesti elanikele ohutu ja turvaline elukeskkond.

Missioon

  • Ennetame õnnetusi, valmistume kriisideks ning päästame elu, vara ja keskkonda.

Päästevisioon

  • Oleme aastaks 2025 tõstnud ohutuse igaühe kaasabil Põhjamaade tasemele ja suurendanud kriisideks valmisolekut.

Eesmärgid

  • tulesurm on harva esinev ja tuleõnnetuste kahju minimaalne
  • veeõnnetustes hukkumine on harva esinev
  • elanikud, KOV-id ja päästevõrgustik on kriisideks valmis
  • lõhkematerjalide plahvatustes ei hukku inimesi ning lõhkematerjalidega seotud õnnetusi ei toimu
  • ohtlikke aineid käideldakse ehitises ohutult ja õnnetuste kahjud on minimaalsed
  • päästevõrgustik on ühtne ja selles tegutsevad õnnelikud inimesed ning päästeameti usaldus on kõrge

Päästeameti väärtused

  • Abivalmidus, julgus ja usaldus

Päästeameti eesmärki luua Eesti elanikele ohutu ja turvaline elukeskkond, saame ellu viia vaid igaühe kaasabil – igaüks tähendab nii elanikke, partnereid, kohalike omavalitsusi, riigiasutusi, vabatahtlikke ja Päästeameti teenistujaid.

Päästeametit usaldab 93% Eesti elanikest - hoides positiivset ja ennetusele suunatud kuvandit ning igaühe kaasabil,  suudab Päästeamet saavutada endale seatud eesmärgid.

Tutvu Päästeameti strateegiaga SIIN