Päästeameti aumärgid

Kaks korda aastas tunnustab Päästeamet päästeteenistuse aumärkidega inimesi, kes on üles näidanud vaprust elude päästmisel või panustanud päästeala arengusse.

Ettepaneku aumärgi andmiseks võivad päästeasutusele teha:

  • päästeasutuse ja struktuuriüksuse juht;
  • kõik päästeteenistujad, kooskõlastades ettepaneku struktuuriüksuse juhiga, kellele aumärgi kandidaat vahetult allub;
  • Siseministeeriumi kantsler;
  • Sisekaitseakadeemia rektor ja Päästekolledži juht;
  • vallavanem ja linnapea.

Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise ning äravõtmise kord.

Päästeteenistuse aumärgi liigid:

Päästeteenistuse Suur Kuldrist- annab siseminister erakordsete teenete eest päästealal;

Päästeteenistuse Kuldrist – annab siseminister ulatuslike ja keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal, samuti kauaaegse eeskujuliku teenistuse eest päästeasutuses;

Päästeteenistuse Hõberist - annab siseminister keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal;

Päästeteenistuse Medal - annab siseminister keerukatel päästetöödel ülesnäidatud vapruse eest või teenete eest päästealal.

Elupäästja Medal - annab siseminister tunnustusena inimeste elu päästmisel ilmutatud vapruse ning kangelaslikkuse eest. Medaleid antakse välja üks kord aastas organiseeritud tuletõrje aastapäeval septembris.

Päästeameti Kuldsete Tammelehtedega Teenetemedal – annab siseminister Päästeameti teenistujale 15-aastase laitmatu või silmapaistvalt hea teenistuse eest Päästeametis;

Päästeameti Hõbedaste Tammelehtedega Teenetemedal – annab siseminister Päästeameti teenistujale 10-aastase laitmatu või silmapaistvalt hea teenistuse eest Päästeametis.

Päästeameti Rinnamärk - annab Päästeameti peadirektor neile, kes on märkimisväärselt panustanud erinevate tegevuste ja projektide kaudu Päästeameti eesmärkide saavutamisse.

Päästeameti missioonmedal - annab Päästeameti peadirektorpäästemeeskonna koosseisus või eksperdina rahvusvahelisel missioonil osalenud meeskonna liikmele ning Eesti Vabariigi või välisriikide kodanikele, kes on andnud silmapaistva panuse koostööks või osutanud tõhusat kaasabi Eesti Päästemeeskonna või eksperdi edukaks tegutsemiseks missioonil.

Tutvu siin ka aumärkide registriga

Aumärgid