Meelespea kohalikule omavalitsusele

Kohalik omavalitsus on turvalise ja ohutu keskkonna tagamisel Päästeameti tähtsaim partner ja soovime, et saaksime sellesse koos panuse anda. Päästeamet on koostanud meelespea KOV-i olulisematest ohutusalastest tegevustest, mis aiatavad tagada ohutuma elukeskkonna ning valmistuda kriisiolukordadeks. Samuti tuletab meelespea meelde tähtsamad ennetusteemad, millega Päästeamet KOV-idega koostööd teeb. See sisaldab juhiseid, mis aitavad planeerida ohutuse ja kriisideks valmistumisega seotud tegevusi, mille abil tagada elanikele parem ja turvalisem kodukoht.

Meelespead saab iga omavalitsus personaliseerida ning teemade vahelehtedele lisada märkmeid, koostada tegevusnimekirju, analüüsida, mis tegevused on juba tehtud ning mis vajavad veel enam tähelepanu.

Loodame, et see meelespea aitab meelde tuletada olulisemaid ohutusteemalisi tegevusi, annab häid näpunäiteid ning on abiks ohutusteemade planeerimisel.

Päästeameti meelespea kohalikule omavalitsusele