Läänemeremaade Nõukogu eesistumine

Eesti on Läänemeremaade Nõukogu eesistujamaa 1. juulist 2024 kuni 30. juunini 2025 ning keskendub sel perioodil turvalisuse suurendamisele ja jätkusuutlikkuse tagamisele Läänemere piirkonnas, samuti Ukraina kaasamisele regiooni tegevustesse.

Eesti Läänemeremaade Nõukogu eesistumise logo

Päästeamet osaleb Läänemere koostöös elanikkonnakaitse võrgustiku kaudu ning on juba aastaid panustanud aktiivselt võrgustikku koostöösse, seda nii eksperttasemel kui ka kõrgetasemelistes formaatides. Võrgustik annab partnerasutustele võimaluse jagada omavahel aktuaalset infot, luua uusi ja hoida olemasolevaid kontakte ning initsieerida ühist huvi pakkuvaid projekte ning seminare. Võrgustiku tööd juhib eesistujamaa ning toetab Läänemeremaade Nõukogu sekretariaat.

Läänemeremaade Nõukokku kuuluvad lisaks Eestile Soome, Saksamaa, Island, Läti, Leedu, Norra, Poola, Taani, Rootsi ja Euroopa Liit.

Arvestades muutunud julgeolekuolukorda Euroopas, on Päästeamet elanikkonnakaitse asutusena eesistumise fookusesse seadnud elanike kriisiteadlikkuse suurendamise, ohuteavituse, varjumise ja ulatusliku evakuatsiooniga seotud küsimused. Läbivaks teemaks on kõigi prioriteetide puhul vabatahtlike kaasamine.

Lisaks peame oma eesistumise ajal väga oluliseks praktilist koostööd, parimate praktikate vahetamist ning tehtud vigadest õppimist. Just seetõttu korraldame oma eesistumise ajal mitmeid ekspertidele suunatud seminare ja töötubasid. Kokku on Päästeamet eesistumisaasta jooksul planeerinud korraldada üle 15 veebipõhise ja kontaktkohtumise.

Lisainfo: 

KUUPÄEV

ÜRITUSE NIMI

05.09.2024

Eesistumise avaüritus

12.09.2024

Tuleohutusekspertide töögrupi avaüritus

9.-10.10.2024

Elanike kriisiteadlikkuse tõstmise seminar

23.-24.10.2024

Kriisi juhtimise ja elanikkonnakaitse seminar

29.-31.10.2024

Läänemerestrateegia aastafoorum

31.10.2024

Läänemerestrateegia poliitikavaldkonna Turvalisus seirekomitee kohtumine

01.11.2024

Trio kohtumine

12.-13.11.2024

Kriisikommunikatsiooni konverents

22.-23.01.2025

Ulatusliku evakuatsiooni seminar

5.-6.02.2025

Elanikkonnakaitse võrgustiku vanemametnike kohtumine

3.-4.03.2025

Metsapõlengute seminar

11-13.03.2025

Ohuteavituse seminar, Baltic Excellence Programi raames

19.-20.03.2025

Tuleohutusekspertide töögrupi kohtumine

8.-9.04.2025

Läänemerestrateegia poliitikavaldkonna Turvalisus seirekomitee kohtumine

9.04.2025

Razom projekti töögrupp

13.-14.05.2025

Varjumise seminar

3.-4.06.2025

Elanikkonnakaitse võrgustiku peadirektorite kohtumine