Kemikaaliohutuse teenuse piirkonnad ja inspektorid

Alates 01.01.2022 muutus Päästeameti kemikaaliohutuse kontrolli teenuse osutamine

Põhja päästekeskuse piirkonna alla kuuluvad ohtlikud ettevõtted ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted, mis jäävad järgmistesse maakondadesse: Harju, Lääne, Rapla, Järva, Pärnu, Hiiu ja Saare maakond.

Põhja päästekeskuse inspektorite kontaktid:

  • Urmas Grüning (518 2740, ...)
  • Piret Laanesoo (515 5327, ...)

Ida päästekeskuse piirkonna alla kuuluvad ohtlikud ettevõtted ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted, mis jäävad järgmistesse maakondadesse: Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva, Viljandi, Tartu, Põlva, Valga ja Võru maakond.

Ida päästekeskuse inspektorite kontaktid:

  • Raili Lanno (5302 2068, ...)
  • Daisi Käger (5344 7346, ...)

Kemikaaliohutuse kontrolli teenuse kohta käivate küsimuste või ettepanekute korral võtta ühendust ohutusjärelevalve osakonna eksperdiga:

  • Reelika Kuusik (5193 9475, ...)