Lõhkeaine või lahingumoona leid

Kui oled leidnud lõhkekeha!

  • Ära puutu lõhkekeha. Liigutamine võib selle aktiveerida
  • Teavita leiust telefonil 112 ja täida saadud juhiseid
  • Hoiata läheduses viibivaid inimesi ja ära lase kedagi leitud eseme lähedusse.

Päästeameti pommigrupid on igapäevaselt valmis reageerima ka pommikahtlustele. Muudatused rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas on teinud elanikud pommikahtlaste pakendite või omanikuta kohvrite osas ettevaatlikuks. Pommikahtlase eseme tuvastamise korral tuleks alati enne mõelda, et milles oht seisneb ning kas leiust teavitamine on põhjendatud.

Kui arvad et tegemist on omanikuta ning plahvatusohtliku esemega siis:

  • Ära pommikahtlast eset puuduta. Liigutamine võib selle aktiveerida
  • Teavita leiust telefonil 112 ja ole demineerijatele telefoni teel kättesaadav
  • Hoiata läheduses viibivaid inimesi ja ära lase kedagi leitud eseme  lähedusse.

Maismaal ja siseveekogudes teevad demineerimistöid Päästeameti pommigrupid, kes reageerivad väljakutsetele ööpäev läbi. Valdavalt ollakse seotud vanade lõhkemata lahingumoona leidude hävitamisega. Samuti ollakse valmis reageerima pommiohu- ning plahvatustega seotud intsidentidele. Kui oled leidnud plahvatusohtliku- või  lõhkekeha meenutava eseme siis ära seda mingil juhul puuduta, vaid anna sellest teada telefonil 112.