Lõhkeaine või lahingumoona leid

Kuidas lõhkekeha ära tunda?

Lõhkekehad võivad olla väga erineva suuruse ning kujuga. Peamised lõhkekehad mida Eestist leitakse on padrunid, miinipilduja miinid, käsigranaadid ning mürsud. Samas on leitud ka mitmeid lennukipomme ja lõhkeainet.

Lahingumoon

Lahingumoon

Mürsud

Miinipilduja miinid

Granaadid