Kriisiks valmistumine korteriühistule

Keldrite varjumiskindluse parandamise taotlusvoor

2023. aasta mais avas päästeamet taotlusvooru ühistutele keldrite varjumiskindluse parandamiseks. Võimalik oli taotleda raha generaatorite ja autonoomsete akupankade soetamiseks või keldrite sissepääsude korrastamiseks. Kokku laekus üle Eesti 56 avaldust, millest saavad toetust 27 projekti. Taotlusvooru eelarve oli 1,2 miljonit eurot.

27st projektist 13 asuvad Tallinnas, 5 Tartus, 4 Narvas, 3 Pärnus ja Kohtla-Järvel ning Rakveres kummaski 1.

Raha sai taotleda erinevateks töödeks, millega keldreid varjumiseks kohandada. Näiteks saab soetada energia varustuskindluse tagamiseks vajalikke seadmeid nagu generaatorid ja autonoomsed akupangad. Samuti keldriruumide siseviimistluse ja sissepääsude korrastamiseks või uste vahetamiseks.

Kortermajade keldrite varjumiseks sobilikuks kohandamiseks koostas Päästeamet soovitused.

Toetuseks kvalifitseeruvad korterelamud, mis:

  • asuvad vähemalt 15 000 elanikuga tiheasustusaladel (Tallinn, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve, Rakvere, Narva, Viljandi)
  • on eelkõige tüüpprojektiga suurpaneelelamud või plokkidest ehitatud korruselamud, mis on ehitatud perioodil 1950-1990

Toetuse saamiseks tuli esitada taotlus Päästeameti e-posti aadressile ....

Olulised tähtajad:

  • Taotluse esitamise tähtaeg oli 29. september 2023 kell 17
  • Toetust võib kasutada kuni 30. novembrini 2024
  • Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada hiljemalt 22. detsembriks 2024

Dokumendid:

Täiendavat infot taotlusvooru tingimuste kohta saab e-posti aadressilt ....