Evakuatsioon pommiohu alalt

Esmalt evakueeri külalised, siis töötajad. Kahtlastest asjaoludest (võõrad esemed, purustatud aknad, signalisatsioon hakkab tööle jne) teata kohe asutuse määratud koordinaatorit. Seejärel helista häirekeskuse telefonil 112.

Objekti omanik peab ohuolukorra lahendamiseks

 • määrama objekti turvalisuse koordinaatori, vajaduse korral meeskonna;
 • kontrollima koordinaatori tööd.

Koordinaator või tema asendaja

 • koostab tegevuskava
 • korraldab vajaduspõhise evakueerimise;
 • tunneb objekti ja selle ümbruskonda;
 • omab juurdepääsu objekti hoonetele ja ruumidele;
 • oskab anda objekti kohta teavet;
 • tunneb objekti kasutajaid, töötajaid jt;
 • teab eelnevalt koostatud plaani, varjumise, inimeste evakueerimise ja hoone läbivaatuse kohta;
 • Korraldab ja teeb koostööd operatiivteenistustega ja asutuse juhtkonnaga.

Töötaja

 • teab ja tunneb
  • oma töökohta ning tööpiirkonda;
  • käitumisjuhiseid ja evakuatsiooniplaane;
 • oskab
  • tegutseda evakuatsiooni korral;
  • abistada objektil viibijaid;
 • käituda esmaste ohutusreeglite järgi.